keyboard_arrow_downTürkçe
menu
English

Antimikrobiyal İnorganik Tozlar (ZAG)

Metal katkılı biyouyumlu antimikrobiyal inorganik toz yaş kimyasal yöntemler kullanılarak üretilen bir üründür. Ürün içerisinde bulunan metal katyonları (Ag, Zn vb.) bulundukları ortamda bakteriler ile elektrostatik etkileşime girerek bakterilerin enzimlerini etkisiz hale getirmekte ve bakterilerin kısa sürede ölmelerini sağlamaktadır. Antimikrobiyal etki sadece salınan metal katyonlarından değil ürün içerisinde bulunan metal katyonları tarafından da sağlanmaktadır. Kullanılan taşıyıcı malzemenin biyouyumlu olması ve metal katyonlarının salınım miktarlarının ppm seviyesini aşmaması ürünün uzun süreli antimikrobiyal etkiyi çevre ve insan sağlına zarar vermeden gerçekleştirmesini sağlamaktadır.

 

Ürün Özellikleri

  • Ürün biyo-uyumlu antimikrobiyal ve antifungal özelliğe sahiptir. Etkisini yıllar boyu devam ettirebilmektedir.
  • Ürün biyouyumlu olmasından dolayı deri ile temas halinde sorun yaratmaz.
  • Ürün kimyasal ve ısıl kararlılığı çok yüksek olup 1300 dereceye kadar olan ısıl uygulamalarda kullanılabilir. Şu ana kadar yapılan çalışmalar sonunda bakterilerin metal katyon içerikli (Ag vb.) ürünler üzerinde direnç geliştiremedikleri belirlenmiştir.

 

Güvenlik Bilgisi

Malzeme büyük oranda kalsiyum içerikli olup içerisinde bulunan antimikrobiyal özelliği veren Ag ve Zn katyonları katı ve sıvı durumlarda sağlık ve çevre sorunları yaratmayacak niteliktedir. Katıda çözünüm olmayıp sıvıda ppm seviyesindedir.

 

Teknik Veri

ÖzellikPAG C-0085ZAG-1455
GörünümSarıBeyaz
Kompozisyon (%)Ca (PO4)/Ag≥99CaMx (PO4)/Ag≥99
Gümüş (%)≥ 8.0≥ 6.0
Tane boyutu (nm)200nm≥200nm≥
Bağıl yoğunluk (g/cm3)2.5 g/cm32.5 g/cm3
Yüzey alanı (m2/g)≥10≥10
Dayanım sıcaklığı (oC)13001300
Uygulanabilir pH değeri1-101-10
Önerilen uygulama pH değeri4-84-8
Mikrobiyal aktivite≥ 99.99≥ 99.99